Tenpuratura eta hezetasun neurgailuak

Joan den uztailaren 15ean, astelehena, joan den urteko apirilean jarri genituen tenperatura- eta hezetasun-irakurgailuak jasotzera joan ginen Iparraldera

Gailu horiek eta Gipuzkoako kobazuloetan dauden beste gailu batzuk aztertzen ari gara, Gipuzkoako kobazuloetan dagoen ferra-saguzar mediterraneoa berreskuratzeko

Espezie hau desagertzeko arriskuan dago EAEn eta Gipuzkoan desagertutzat jotzen da.

Azterketa hau Aizpitarte Elkarteak sustatu eta zuzentzen du, eta, funtsean, gaur egun Iparraldean hibernatzen eta hazten den lekuetako tenperatura eta hezetasuna eta espezie horren presentziari buruzko erreferentzia bibliografiko zaharrak dituzten Gipuzkoako haitzuloetako tenperatura eta hezetasuna aztertzen ditu.

Datu horiekin eta beste aldagai batzuekin ondoriozta daiteke aztertzen ari diren Gipuzkoako zein haitzulo diren birkolonizatzeko egokienak.

Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine (CEN Aquitaine) taldeko kideekin batera, Ezkterenzubiko Mikelarenzulo haitzuloan zeuden bi gailuak eta Bankako Petexaenea kanalean genituen biak jaso genituen.

Mikelarenzuloko haitzuloan 300 bat Rhinolophus euryale zeuden, eta Petexaenean, berriz, 700 bat kume. Azken hori erreferentziazko kolonia da, urtetik urtera handitu egiten baita kopurua.

Datozen egunetan, Gipuzkoako kobazuloetan jarritako sentsoreak jaso eta lortutako datuak aztertzen hasiko gara.